* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
Verklaring van gegevensbescherming

Toshiba hecht veel belang aan het naleven van de privacyrechten van alle bezoekers van onze websites en gebruikers van online communicatiediensten.

Hieronder vindt u onze VERKLARING VAN GEGEVENSBESCHERMING, waarin wij u informeren over de aard en omvang van de persoonlijke gegevens die wij via deze websites en online communicatiediensten verzamelen en over de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken en gebruiken.

Webserver - protocollen

Bij een bezoek aan onze website verzamelt onze server, zoals gebruikelijk op bijna elke website, automatisch persoonlijke gegevens als uw IP-adres (met inbegrip van de aan dat IP-adres gekoppelde domeinnaam met behulp van 'reverse look-up'), de datum en tijd van uw bezoek aan onze website, de door u bezochte pagina's op onze website, de door u gebruikte browser enzovoort. Voor zover beschikbaar, wordt ook het land opgeslagen vanwaaruit u onze website bezoekt (alleen de uitgang wordt opgeslagen, bijvoorbeeld 'nl' voor Nederland, omdat dit het land aangeeft), de taal van de door u gebruikte browser, de website vanwaaruit u onze website bezoekt, de gebruikte zoekterm (als onze site wordt bezocht via een zoekmachine), evenals het type verbinding en het besturingssysteem. We gebruiken deze informatie om de manier waarop u deze website ervaart voortdurend te helpen verbeteren.

Door u via websites of online communicatiediensten verstrekte persoonlijke gegevens

In het algemeen hoeft u geen persoonlijke informatie te verstrekken voor een bezoek aan onze websites. Het kan echter zijn dat u persoonlijke gegevens verstrekt om gebruik te kunnen maken van online communicatiediensten. Uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enzovoort) worden alleen opgeslagen als u deze informatie verstrekt om gebruik te kunnen maken van een van de diensten op onze website (bijvoorbeeld om een garantie of service te registreren, u aan te melden voor een persoonlijke webbelevenis of voor de nieuwsbrief (alleen per e-mail), of deel te nemen aan een wedstrijd). Deze gegevens worden vervolgens verwerkt en gebruikt om de gevraagde diensten uit te voeren. Daarnaast worden deze gegevens alleen verwerkt en gebruikt voor andere doeleinden (zoals het verzenden van aanvullende informatie over ons bedrijf en onze producten) als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Uw toestemming is ook vereist om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan derden buiten de wettelijk toegestane omstandigheden.

Op sommige sites maken we gebruik van een systeem van herbevestiging. Dat wil zeggen dat u na uw eerste registratie een bevestigingsmail ontvangt met daarin uw aanmeldingsgegevens. Vervolgens moet u deze gegevens gebruiken om onze website te bezoeken. Uw registratie wordt pas geactiveerd nadat u zich hebt aangemeld met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

 Delen van persoonlijke data met derden

In het kader van bepaalde diensten of speciale acties/evenementen zullen wij persoonlijk gegevens van u delen met onze service verleners en partners zodat zij u de dienst kunnen verlenen of de actie kunnen verwerken voor u. Toshiba heeft strikte afspraken gemaakt over de bescherming van persoonlijke gegevens met haar service verleners en partners die persoonlijke data verwerken namens Toshiba.

Gebruik van cookies

Sommige van onze websites gebruiken cookies om de voorkeuren van gebruikers bij te houden en ons te helpen de website optimaal te structureren. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen op uw harde schijf ('session-based cookies'). Deze cookies bestaan slechts voor de duur van de internetsessie. Ze worden gebruikt voor de navigatie en om de gebruiksvriendelijkheid van een website te verhogen. U kunt nog steeds gebruikmaken van sommige van onze websites, zelfs als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen. Wel moet u er rekening mee houden dat sommige functies kunnen worden beperkt en/of dat sommige websites niet beschikbaar zullen zijn. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt dit echter voorkomen door uw browser zo in te stellen dat geen cookies worden opgeslagen. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw browser voor meer informatie.

 Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analyse programma van Google, Inc. ("Google").

Google Analytics gebruikt “cookies”, dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website een beter inzicht te geven in de manier waarop gebruikers de website gebruiken. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie (inclusief uw IP adres) zal verzonden en opgeslagen worden door Google op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben de “anoniem” functie ingeschakeld op deze website en uw IP adres zal uitsluitend verwerkt worden door de EU of ECC lidstaten van de Europese Unie, in verkorte vorm. Uitsluitend bij uitzonderlijke gevallen, zal het complete IP adres verzonden worden naar een server van Google in de VS om aldaar verkort te worden. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten op te maken over website activiteit en overige services aan de eigenaar aanbieden ten aanzien van website activiteit en website gebruik. Uw IP adres zal niet gekoppeld worden aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google. U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te schakelen in uw browser. Wij willen u er op attent maken dat u in dit geval wellicht niet alle functies van de website kunt gebruiken. Verder kunt u het verzamelen en verwerken van gegevens door Google in het kader van website gebruik voorkomen door de volgende plug-in te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Koppelingen naar andere websites

Onze websites bevatten koppelingen naar andere websites waar u meer informatie kunt vinden over producten van Toshiba Corporation, andere concernmaatschappijen of onze partners. Deze verklaring van gegevensbescherming is niet van toepassing op dergelijke gekoppelde websites.

Op onze website vindt u tevens links naar onze sociale media pagina’s zoals Facebook en Youtube. Wij verwijzen u naar het gegevensbescherming beleid van het betreffende social media platform. Toshiba heeft geen invloed op de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens en is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud die Toshiba zelf plaatst op deze websites. Om met ons te kunnen communiceren via de fan pagina’s dient u zich eerst te registreren. Wij maken u er op attent dat Facebook (of andere social media) wellicht al gegevens van u verzamelt op het moment dat u de link volgt of wanneer uw browser aan het verbinden is met de social media website.

Verwerking van gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte

Er worden geen persoonlijke gegevens die via deze website zijn verzameld, verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging

Toshiba heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. De persoonlijke gegevens van gebruikers worden opgeslagen in onze beveiligde netwerken en de toegang is beperkt tot die medewerkers en partners die recht hebben op toegang tot onze systemen.
Op plaatsen waar u gegevens invoert, maken we gebruik van het standaard encryptiesysteem Secure Socket Layer (SSL). Het is daarom belangrijk dat uw browser beveiliging met encryptie ondersteunt. U vindt deze SSL-encryptie bijvoorbeeld in versie 3.0 of een hogere versie van Internet Explorer en de meeste andere browsers. De gegevens worden opgeslagen in databases die tegen ongeautoriseerde toegang zijn beschermd met firewalls en software. Wanneer uw browser een gesloten hangslotje weergeeft aan de onderkant van het scherm, of een soortgelijk pictogram of gemarkeerd webadres in een andere browser, betekent dit dat uw gegevens in een met encryptie beveiligde vorm worden verzonden.
Als het SSL-certificaat om technische redenen niet beschikbaar is, wordt een foutmelding weergegeven om ervoor te zorgen dat uw gegevens onder geen beding worden verzonden zonder encryptie.

Bescherming van de privacy van minderjarigen

Onze websites en online communicatiediensten zijn niet gericht op kinderen en jongeren onder de leeftijd van 14. Het is kinderen en jongeren onder de leeftijd van 14 niet toegestaan persoonlijke gegevens te verstrekken via het internet zonder toestemming van een ouder of voogd. Wij staan ervoor in dat we niet willens en wetens persoonlijke gegevens over minderjarigen opslaan.

Recht van toegang tot persoonsgegevens en intrekking van de toestemming

U hebt het recht om op elk gewenst moment een kopie van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor het toekomstig gebruik op elk gewenst moment in te trekken. U kunt daarvoor het onder ‘Contact’ vermelde adres gebruiken.

Algemeen

Toshiba behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment of zonder kennisgeving vooraf enkele of alle voorwaarden van de verklaring van gegevensbescherming uit te breiden, te verwijderen of te wijzigen.

Informatie/contact

U kunt contact opnemen via het volgende adres om

  • uw persoonlijke gegevens te corrigeren, verwijderen of blokkeren
  • informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen
  • uw toestemming in te trekken, of
  • andere vragen te stellen met betrekking tot de bescherming van gegevens bij Toshiba Europe GmbH

TOSHIBA Europe GmbH
Legal Department
Hammfelddamm 8
41460 Neuss
Duitsland