* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE


Toshiba kondigt vrijwillig vervangingsprogramma aan voor netsnoeren op bepaalde notebooks


Op 25 november 2014 kondigde Toshiba Europe GmbH (“Toshiba”) een vrijwillig vervangingsprogramma aan voor netsnoeren verkocht bij bepaalde notebooks van Toshiba die zijn geproduceerd en/of vervangen tijdens een reparatie. Op dit moment valt niet uit te sluiten dat bij individuele mogelijk betrokken netsnoeren een kans op oververhitting en brand bestaat.

Toshiba biedt kosteloze vervanging aan voor mogelijk betrokken netsnoeren.

Netsnoeren die onder dit vrijwillige vervangingsprogramma vallen zijn gemarkeerd met 'LS-15' op het gedeelte van het snoer dat wordt aangesloten op het voedingsblok en vallen binnen een beperkte productieperiode die kan worden afgeleid uit het serienummer van de notebook. De onderstaande foto laat zien waar de markering 'LS-15' zich bevindt.

Netsnoeren zonder de markering 'LS-15' vallen niet onder dit vervangingsprogramma.

netsnoer

Op de volgende website van Toshiba https://extranet.toshiba-tro.de/nl-NL/acreplacement.aspx kunt u zien of het bij uw computer geleverde of vervangen netsnoer onder dit vrijwillige vervangingsprogramma valt. Volg in dat geval de instructies om u in te schrijven voor het kosteloos ontvangen van een vervangend netsnoer.

Als uw netsnoer onder het vrijwillige vervangingsprogramma van Toshiba valt, moet u de stekker van uw notebook onmiddellijk uit het stopcontact halen en wachten op het vervangende netsnoer. Tot die tijd kunt u de computer blijven gebruiken op de accuvoeding.

Voor vragen over dit vrijwillige vervangingsprogramma kunt u terecht bij een contactcentrum van Toshiba. U vindt het dichtstbijzijnde contactcentrum door naar onze wereldwijde ASP-database te gaan en het juiste land te selecteren http://www.toshiba.eu/innovation/generic/ASP_SUPPORT/.